artist's stATEMENT | FI


Raija Rastas


Työskentelen Vantaalla Seutulan kylässä, keskellä kulttuurimaisemaa ja luontoa, joka antaa joka päivä uusia elämyksiä. Aistin muotoja, värejä, valon ja varjon vaihteluita, jatkuvia muodonmuutoksia. Valmistan tekstiilitaideteoksia erilaisilla ompelu- ja kirjontatekniikoilla sekä kangaspuissa kutoen ja muotoonkudontatekniikalla. Materiaaleina käytän lankoja, kuituja, kankaita sekä erilaisia kovia materiaaleja ja löytöjä luonnosta.

Olen valmistunut tekstiilitaiteilijaksi Taideteollisesta korkeakoulusta (nykyisin Aalto-yliopisto) vuonna 1980. Olen Ornamo ry:n, Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n, Taiteilijat O ry:n, Vantaan taiteilijaseura ry:n sekä Viipurin Taiteilijaseura ry:n jäsen. Olen pitänyt useita yksityisnäyttelyitä ja osallistunut lukuisiin yhteisnäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla vuodesta 1979 lähtien. Teoksiani on kotimaisissa ja ulkomaisissa yksityiskokoelmissa, julkisissa tiloissa ja valtion taidekokoelmassa. Minulle ovat myöntäneet taiteilija-apurahoja muun muassa Valtion muotoilutoimikunta, Alfred Kordelinin säätiö, Suomen Kulttuurirahasto sekä Vantaan kaupunki. Kirkkotekstiilejä olen suunnitellut vuodesta 1983 lähtien noin 40 kirkkoon Suomessa. Olen opettanut vuodesta 2007 lähtien pääkaupunkiseudun opistoissa aikuisopiskelijoita, ja toteutan myös yhteisötaideteoksia sekä vuorovaikutteisia taidetyöpajoja erilaisille ryhmille. Taideryijy-kurssit, tekstiilitaidetyöpajat sekä erilaiset väreihin liittyvät kurssit ovat erityisen lähellä sydäntäni, ja jaan mielelläni oppimiani taitoja eteenpäin.

Teokseni kutsuvat metsäpoluille, rannoille ja virtaavan veden äärelle. Kun hidastamme vauhtia, huomaamme, että aarre löytyy lähempää kuin arvaammekaan. Luonto on mykistävän kaunis, ja jokainen päivä on kuin uusi lumoava löytöretki. Luonnon hauraus ja haavoittuvuus herättää vastuumme siitä, millaisen luonnon jätämme tuleville sukupolville. Kuljemmeko silmät kiinni vai teemmekö oikeita valintoja?

<<< Takaisin | Back


artist's stATEMENT | En


Raija Rastas

I work in the small community of Seutula in Vantaa, surrounded by the Finnish cultural landscape and nature, which provides me with new experiences every day. I sense shapes, colours, variations of light and shadow, constant transformations. I create art textiles using various sewing and embroidery techniques, as well as loom weaving techniques. The materials I use include yarns, fibres, fabrics and various hard materials and discoveries from nature.

I graduated as a textile artist from the University of Art and Design Helsinki (now Aalto University) in 1980. I am a member of Ornamo Art and Design Finland, Finnish Textile Artists TEXO, Artists O, the Vantaa Artist Association and the Viipuri Artist Association. I have held many solo exhibitions and participated in numerous group exhibitions in Finland and abroad since 1979. My works are in domestic and foreign private collections, public spaces and the collections of the Finnish National Gallery.

I have been awarded artist grants by the National Council for Design, the Alfred Kordelin Foundation, the Finnish Cultural Foundation and the City of Vantaa, among others. Since 1983, I have designed sacred textile art for approximately 40 churches in Finland. I have taught at adult education institutes in the Helsinki metropolitan area since 2007, and I also run community art workshops and interactive art workshops for different groups. Art rya rug courses, art textile workshops and various colour-related courses are especially close to my heart, and I am happy to share the skills I have learnt with others.

My works convey viewers to forest paths, shorelines and flowing water. If we slow down, we find that the treasure is closer than we think. Nature is stunningly beautiful, and each day is like an enchanting new journey of discovery. The fragility and vulnerability of nature awaken our responsibility for what kind of nature we leave for future generations. Are we closing our eyes or are we making the right choices?

<<< Takaisin | Back